Odbornost elektro projekce

  • Zkouška podle § 14 vyhl. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
    (§ 6, 7, 8 a 10 vyhl. na elektrická zařízení do 1000 V v objektech tř. A.B a hromosvodech)
  • Osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT, podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.
    Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

Kontakty

Jindřich Vocásek
Opočnice 13
289 04 Opočnice

Tel.: 608 515 022

E-mail: vocasek@projektovani.cz